1
3
4
5

Menu

HAZART

kunststichting

Pimpelmees 3
3766 AX Soest
T 035 6013150

info@hazart.nl

openingstijden rondleidingen vrijwilligers

ANBI

NAAM INSTELLING: KUNSTSTICHTING HAZART

KvK Nummer: S190545
RSIN Nummer: 8060.33.034
GeefGratis Nummer: 3910

BEZOEKADRES

Beeldenpark Klein Engendaal
Ingang: Pimpelmees 3, 3766 AX Soest

CONTACT-ADRES

A.C. van den Berg
Bosstraat 2
3766 AG Soest
T 035 6013150
E hazart@planet.nl

BESTUURDERS

Voorzitter               : dhr. J.G. Hazelaar
Secretaris              : mevr. A.C. van den Berg
Penningmeester    : dhr. Mr. O. Rosenberg
Bestuurslid             : dhr. J.J.M. de Wit
Bestuurslid             : mevr. Ma. Bruning

DOELSTELLING

 1. De kunststichting HazArt stelt zich ten doel het bevorderen van productie, spreiding en presentatie van
  beeldende kunst in het algemeen en hedendaagse beeldhouwkunst in het bijzonder.
 2. Het behoud van kunstambachten in brede zin en stimuleren van onderzoek naar eigentijdse en experimentele beeldhouwtechnieken.
 3. Jongeren kennis laten maken met beeldhouwkunst door middel van lezingen, workshops en educatieve projecten.
 4. Platform bieden aan hedendaagse kunstenaars door hun werk onder de aandacht van het publiek te brengen door middel van o.a. exposities en publicaties.

CULTURELE ANBI INSTELLING

Kunststichting HazArt tracht haar doelen op de volgende wijze te realiseren

 • Het organiseren van (internationale) exposities van hedendaagse beeldhouwkunst
 • Het organiseren van educatieve projecten voor de jeugd (i.s.m. scholen)
 • Het organiseren van lezingen en workshops voor beeldend kunstenaars
 • Het organiseren van TE-MA-dagen. (techniek & materiaal)
 • Het doen verschijnen van publicaties over beeldende kunst op incidentele basis
 • In een deel van de beeldentuin vindt een permanente expositie plaats, die ook in de wintermaanden te bezoeken is. Dit is mogelijk d.m.v. bruiklenen en schenkingen.

BELONINGSBELEID

Alle activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden.

BELEIDSPLAN 

In Beeldenpark Klein Engendaal vond in 1991 de eerste expositie van hedendaagse beeldhouwkunst plaats in de nieuw gecreëerde beeldentuin. Vele tentoonstellingen volgden in de jaren daarna en in 1996 werd de Kunststichting HazArt opgericht. Vanaf september 2008 is Kunststichting HazArt een erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De beeldentuin is vijf dagen per week geopend voor publiek  en gratis toegankelijk; ook de binnenexposities zijn gratis toegankelijk. Kunststichting HazArt maakt gebruik van vrijwilligers voor het onderhoud van de beeldentuin, voor het plaatsen c.q. weghalen van beelden en voor het verzorgen van rondleidingen. Ook bij openingen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ook zoekt de Kunststichting aansluiting bij andere culturele instellingen en werkt regelmatig samen met o.a. de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest), het Cultuurplatform, Artishock e.a.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

In 2012 zijn de onderhandelingen gestart tot verwerving van alle aandelen in De Hazelaar Art Supplies bv, landelijk toonaangevend leverancier van beeldhouwmaterialen en aanverwante artikelen. Per 1 maart 2014 zijn deze aandelen definitief verworven door Kunststichting HazArt. De Hazelaar Art Supplies  bv is gevestigd en geïntegreerd bij en met de beeldentuin en is al sedert lang een belangrijke sponsor van HazArt. 

Door de overname van de Hazelaar wordt gerealiseerd dat de bedrijfsresultaten van de Hazelaar kunnen worden aangewend voor de doelstellingen van de Kunststichting, hetgeen de financiële continuïteit waarborgt van HazArt op langere termijn. Op deze wijze wordt in Nederland vormgegeven aan een unieke vorm van cultureel ondernemerschap met als nevendoelstelling optimale participatie van cliënten van de Hazelaar in de doelstellingen van HazArt.

ACTIVITEITEN IN 2016-2017 - JUBILEUM 25 JAAR

De afgelopen jaren heeft Kunststichting HazArt veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van uitbreiding van de beeldentuin middels de bouw van een paviljoen en vergroting van het terrein. Hiervoor zijn ook in diverse gesprekken gevoerd met de bestuurders van de gemeente Soest en vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen. Ook is onderzocht of en in hoeverre deze uitbreiding mede kan worden gefinanciëerd middels sponsorcontracten voor langere termijn. Per 1 januari 2020 is een eerste stap gezet in de onderhandelingen met de gemeente Soest door het afsluiten van een langdurig (duur 30 jaar) erfpachtcontract met betrekking tot de grond van de beeldentuin. Onderhandelingen over de vormgeving van het gehele Park Klein Engendaal en de bouw van een bescheiden paviljoen zijn gaande.

25-JARIG BESTAAN HAZART

In 2017 is er uitgebreid stilgestaan bij het 25-jarig bestaan van HazArt. Dit resulteerde in een meerdere thema-tentoonstellingen en drie bijzondere jubileum-expsities onder naam Out-of-the-Box. ‘Out-of-the-Box I, II en III’ was een drieluik waaraan meer dan 90 kunstenaars deelnamen. Het was de afsluiting van het jubileumjaar waaraan kunstenaars deelnamen die de afgelopen 25 jaar bij hazArt geëxposeerd. Onder de tab ‘Archief’ op de website van HazArt vindt u nadere informatie over deze tentoonstellingen. In afwachting van de definitieve bestemming van het park Klein Engendaal zal er de komende jaren onderhoud moeten worden gepleegd aan de huidige beeldentuin. Het bestuur van de kunststichting HazArt heeft daarom besloten een voorziening op te nemen voor het groot onderhoud. Gestreefd wordt om elk jaar € 5000 te reserveren voor het groot onderhoud. Daarnaast is het eigen vermogen van HazArt primair beschikbaar voor aankoop, expositievoorzieningen en restauratie van de kunstobjecten.

EXPOSITIES IN 2018

In de zomertentoonstelling 'BeeldeninSoest' werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor het oeuvre van de in 2005 overleden beeldhouwer en tekenaar Henk Zweerus. getoond werden een overzicht van zijn beeldend werk alsook van zijn tekeningen. Werken van Zweerus zijn daarnaast te vinden in de openbare ruimte en in de collectie van het Nijenhuis (onderdeel van het Museum de Fundatie). Zweerus' tekeningen zijn onder meer opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam.

Een zeer succesvolle expositie in september/oktober van 2018 was ‘NKO bij HazArt’. Hierin werd eindexamenwerk getoond van 40 afgestudeerden aan de Nederlandse Keramiekopleiding, Gouda. Tijdens de expositie werden door de deelnemers demonstraties gegeven van de diverse diciplines waarin zij afgestudeerd waren. 

Het jaar werd afgesloten met de fraaie tentoonstelling 'Mieke's Choice', gecureerd door Mieke van Hassel-Strijbosch, jarenlang werkzaam als vrijwiligster bij HazArt. Alle disciplines binnen de beeldende kunst waren vertegenwoordigd in deze expositie.

EDUCATIEF PROJECT ‘WIE WOONT EN WERKT WAAR’

In samenwerking met  Kunst Centraal, IdeaCultuur en Utrechts Landschap brengen scholieren van negen basisscholen in Soest een bezoek aan de beeldentuin. Totaal zo’n 600 kinderen maken kennis met beeldende kunst. De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen een brief van Teun en Pleun, de tuiniers van de beeldentuin. Zij vragen de kinderen om naar de beeldentuin te komen omdat hun hulp daar nodig is. Om goed uit te kunnen leggen waarvoor zij de hulp van de kinderen nodig hebben, laten ze de kinderen eerst iets meer van de tuin zien. Gaandeweg wordt duidelijk wat het probleem is. Er zijn te weinig dierenbeelden. In het tweede deel van het bezoek aan de beeldentuin gaan de kinderen aan de slag met Bea de beeldhouwster. De kinderen helpen met het vervaardigen van dierenbeelden. Er wordt gewerkt met plasticine en de werkstukken worden vervolgens tentoongesteld rondom een markante eik in de tuin. Gedurende enkele weken staan hier de beelden te kijk voor bezoekers.

PUBLICATIES

Inventarisatie van het nagelaten werk van Chris van den Berg (overleden Arnhem, 5-9-1986) duurt ook dit jaar voort. Door een schenking van de gemeente Arnhem is een deel van het monumentale werk ‘Het Driemotieven Project’ in bezit gekomen van HazArt. Het werk is in slechte staat en zal gerestaureerd moeten worden. Het streven is het in de expositie van 2021 te tonen, waarbij een boekje over werk en leven van de kunstenaar zal verschijnen. Ook ligt het in de bedoeling van de kunststichting van de in 2001 overleden beeldhouwer Theo ten Voorde een overzicht in een boekje te vatten. In de collectie van de kunststichting zijn inmiddels 6 beelden van deze beeldhouwer opgenomen.

Financiele verantwoording: Kunststichting.HazArt2018.jpeg