1
3
4
5

Menu

HAZART

kunststichting

Pimpelmees 3
3766 AX Soest
T 035 6013150

info@hazart.nl

openingstijden rondleidingen vrijwilligers

NKvB tentoonstellingen bij HazArt

Mei 2022 - de alweer vijfde tentoonstelling die de NKvB organiseert bij HazArt - HET DING - is te zien t/m 25 juni a.s.

Sinds juli 2021 is de expositieruimte bij HazArt in gebruik van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. Kunstenaars zelf organiseren hier tentoonstellingen van werk van leden van De Kring. De tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk; de werken veelal te koop. 

Bij de foto: Gonda van der Zwaag - 'Goudvalk' - hout, preparaat, goudverf

Over de NKvB
De Nederlandse Kring van Beeldhouwers is de enige landelijke vereniging van professionele, driedimensionaal werkende beeldend kunstaars met ongeveer 130 leden. Opgericht als een belangenvereniging voor beeldhouwers, streeft de vereniging ernaar de belangstelling voor de driedimensionale kunst in en buiten Nederland te vergroten en de onderlinge contacten tussen haar beroepsmatige beoefenaren te bevorderen. De NKvB zet zich in voor de belangen van de ruimtelijke kunsten, en die van de Kringleden in het bijzonder. Het organiseren van tentoonstellingen en symposia is een belangrijk aspect van het beleid, evenals de belangenbehartiging van de leden. In het verlengde daarvan biedt de NKvB de leden juridisch advies en hanteren we een keurmerk voor expositiegelegenheden, worden er kortingen bedongen bij leveranciers en verkooptentoonstellingen georganiseerd.

Historie
In 1918 is de Nederlandse Kring van Beeldhouwers opgericht als eerste en enige landelijke beroepsvereniging van beeldhouwers. Beeldhouwers als Mendes da Costa, Mari Andriessen, Hildo Krop, Raedecker en Wenckebach waren leden van het eerste uur. Zij voelden een grote behoefte om de krachten van beeldhouwers te bundelen en zelf zaken te organiseren, die andere culturele instellingen lieten liggen. Zij zagen in dat de beroepspraktijk van ruimtelijk werkende professionals zich duidelijk onderscheidt en in alle opzichten ontzettend veeleisender is, dan die van andere professionele beeldend kunstenaars. De Kring voorzag in expositiemogelijkheden, tentoonstellingen voor leden, onderlinge ontmoetingen en collegialiteit, in symposia en (inter)nationale plaatsen, waar leden en niet-leden hun werk konden tonen; en dat doet de NKvB nog steeds met veel toewijding. De Kring biedt zich ook aan als professionele adviesorganisatie voor overheids- en semi-overheidsinstellingen bij het analyseren, prepareren en begeleiden van opdrachten, tentoonstellingen en de plaatsing van beelden in de openbare ruimte.

Kunstenaars die lid willen worden verwijzen we naar: nkvb.nl

Openingstijden binnenexpositie:

woensdag t/m vrijdag 10-17 uur; zaterdag van 10-16 uur
Openingstijden van de beeldentuin zijn gelijk aan de openingstijden van de Hazelaar ART SUPPLIES

Kijk voor meer informatie over deze expositie ook op
www.nkvb.nl