1
2
4
5

Menu

HAZART

kunststichting

Pimpelmees 3
3766 AX Soest
T 035 6013150

info@hazart.nl

openingstijden rondleidingen vrijwilligers

Culturele ANBI

CULTURELE ANBI

NAAM INSTELLING
KUNSTSTICHTING HAZART

KvK                               Nummer: 41190545
RSIN                              Nummer: 8060.33.034
GeefGratis                    Nummer: 3910

BEZOEKADRES
Beeldenpark Klein Engendaal.
Ingang: Pimpelmees 3, 3766 AX Soest

CONTACTADRES
A.C. van den Berg
Bosstraat 2, 3766 AG Soest
T 035 6013150
E info@hazart.nl

BESTUURDERS
Voorzitter:                    dhr. J.G. Hazelaar
Secretaris:                   mevr. A.C. van den Berg
Penningmeester:         mr. O.A.G. Rosenberg
Bestuurslid:                  dhr.J.J.M. de Wit
Bestuurslid:                  mr. M. Bruning

DOELSTELLING

  • De kunststichting HazArt stelt zich ten doel het bevorderen van productie, spreiding en presentatie van beeldende kunst in het algemeen en hedendaagse beeldhouwkunst in het bijzonder.

  • Het behoud van kunstambachten in brede zin en stimuleren van onderzoek naar eigentijdse en experimentele beeldhouwtechnieken.

  • Jongeren kennis laten maken met beeldhouwkunst door middel van lezingen, workshops en educatieve projecten.

  • Platform bieden aan hedendaagse kunstenaars door hun werk onder de aandacht van het publiek te brengen door middel van o.a. exposities en publicaties.


CULTURELE ANBI INSTELLING
Kunststichting HazArt tracht haar doelen op de volgende wijze te realiseren

  • Het organiseren van (internationale) exposities van hedendaagse beeldhouwkunst
  • Het organiseren van educatieve projecten voor de jeugd (i.s.m. scholen)
  • Het organiseren van lezingen en workshops voor beeldend kunstenaars
  • Het doen verschijnen van publicaties over beeldende kunst op incidentele basis
  • In een deel van de beeldentuin wordt wisselend werk getoond van leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB), daarnaast werk uit de vaste collectie van kunststichting Hazart, door de jaren heen gevormd door aankopen, langdurige bruiklenen en schenkingen. De beeldentuin is ook in de wintermaanden te bezoeken.

BELONINGSBELEID
Alle activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. 

BELEIDSPLAN 
In Beeldenpark Klein Engendaal vond in 1991 de eerste expositie van hedendaagse beeldhouwkunst plaats in de nieuw gecreëerde beeldentuin. Vele tentoonstellingen volgden in de jaren daarna en in 1996 werd de kunststichting HazArt opgericht. Vanaf september 2008 is kunststichting HazArt een erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De beeldentuin is vijf dagen per week geopend voor publiek en gratis toegankelijk; ook de binnenexposities zijn gratis toegankelijk. Kunststichting HazArt maakt gebruik van vrijwilligers voor het onderhoud van de beeldentuin, voor het plaatsen c.q. weghalen van beelden en voor het verzorgen van rondleidingen. Ook bij openingen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ook zoekt de Kunststichting aansluiting bij andere culturele instellingen en werkt regelmatig samen met o.a. Kunst Centraal, IdeaCultuur en het plaatselijke Cultuurplatform.

ACTIVITEITEN IN 2022
De afgelopen jaren heeft Kunststichting HazArt veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van uitbreiding van de beeldentuin middels de bouw van paviljoen en vergroting van het terrein met artists-in-residence-plekken. Hiervoor zijn ook in 2021 en 2022 gesprekken gevoerd met de bestuurders van de gemeente Soest en vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen. Onderzocht is of en in hoeverre deze uitbreiding mede kan worden gefinancierd middels sponsorcontracten voor langere termijn. Thans is het wachten op de besluitvorming van de gemeente Soest aangaande de herinrichting van het park Klein Engendaal en directe omgeving.

NKO BIJ HAZART
22-01-2022 - 19-02-2022| Kunstzaal HazArt
Curator: Mies van der Brûle.
De 3-jarige Ambachtelijke Opleiding Keramische Technieken is een uitdagende opleiding waarin cursisten alle facetten van de keramische technieken leren; van theorie tot aan de praktijk. Draaitechnieken, handvormtechnieken, decoreren en glazuren, alles komt aan bod. In deze expositie eindexamenwerk van de afgestudeerden van de NKO Gouda.

DIERLIJK
06-03-2022 - 01-05-2022| Kunstzaal HazArt
Curatoren: Gonda van der Zwaag en Marian Meerbeek.
Leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers tonen hun persoonlijke visie op het thema ‘Dierlijk’ en exposeren met voornamelijk ruimtelijk werk bij kunstzaal HazArt in Soest. In deze tentoonstelling 26 beeldhouwers met werken rondom dit thema.

HET DING
08-05-2022 - 25-06-2022| Kunstzaal HazArt

Curatoren: Merel Holleboom en Kaat Schulte
Leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers hebben zich laten inspireren door HET DING; in materiële zin. Een ding dat voor de een prullenbakwaardig is, heeft voor een ander veel waarde. Zoveel waarde dat het niet weg kan of mag. Het kan de aanleiding vormen voor een nieuw kunstwerk. In Soest presenteren dertien beeldend kunstenaars nieuwe en oude werken, waar minstens één DING het startpunt voor was. Die dingen variëren van huiselijke voorwerpen als gootsteenontstoppers, kledingstukken, bierblikjes en afvalbekertjes tot oude maskerfilters en zaagmachinesporen of gevonden voorwerpen.

Performance workshop: MENS IN BEELD
Zaterdag 18 juni van 11-16 uur een workshop van Danielle Brans bij HazArt in Soest; in de beeldentuin bijna 100 objecten van 45 kunstenaars, w.o. werk van de Kringleden

BEELDENINSOEST2022
08-05-2022 - 30-10-2022| Kunstzaal HazArt

100 beeldhouwwerken van 43 kunstenaars, waaronder ook recente werken van leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
De hele zomer is het weer genieten van hedendaagse beeldhouwkunst in de beeldentuin van HazArt. In voor- en najaar wisselt het aangebodene. De beelden in de tuin zijn o.a. van ijzer, staal, natuursteen, kunststof, hout, beton en brons. Groot en klein, veelkleurig en in één kleur, figuratief en/of abstract.

WORKSHOP HAIKU-SCHRIJVEN
Vrijdag 13 mei 2022| Kunstzaal HazArt

Binnen het kader van lopende tentoonstelling vindt er een workshop Haiku-schrijven plaats op vrijdag 13 mei.

HET BEWEGENDE DING
03-07-2022 - 24-09-2022| Hazart kunstzaal

Curatoren: Dick Simonis & Frank Porcelijn
Vijftien beeldend kunstenaars reageerden enthousiast op de vraag van de curatoren hun bewegende kunstobjecten te tonen in Galerie HazArt in Soest. Het Bewegende Ding toont kunstwerken die in beweging gezet worden door menskracht of elektriciteit en kunstwerken die sterk de suggestie van beweging in zich dragen.

2022 ATELIERLINT SOEST
17-09-2022 - 18-09-2022| Kunstzaal HazArt

Naast de expositie ‘Quatro Amici’ waaraan vier kunstenaars deelnemen met beelden en tekeningen heeft Hazart een ruimte beschikbaar gesteld aan drie deelnemers aan het Atelierlint. De exposanten zijn: Karin Alberts, Jeannet Kool en Lettie Kuijvenhoven. Zondagmiddag optreden van Maroesjka Vermolen en Erik Wijnands.

VOORBEELDEN VIII
02-10-2022 - 05-11-2022| Kunstzaal HazArt

Gedurende de maand oktober 2022 presenteert de NKvB een selectie van werken van vier kunstenaars die recent lid zijn geworden. Deze presentatie is de achtste in de reeks voorBEELDEN; de titel waaronder nieuwe leden de mogelijkheid geboden wordt om hun kunst te tonen.

BACK SIDE STORY
13-11-2022 - 21-01-2023| Kunstzaal HazArt

Curatoren:  Henny van der Meer en John Sikking
Op uitnodiging van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) exposeren dertien beeldend kunstenaars ruimtelijk werk in de kunstzaak van HazArt in Soest onder de titel Back Side Story.

Financiele verantwoording: staat van baten en lastenazart kunststichting 2022