1
2
4
5

Menu

HAZART

kunststichting

Pimpelmees 3
3766 AX Soest
T 035 6013150

info@hazart.nl

openingstijden rondleidingen vrijwilligers

Culturele ANBI

CULTURELE ANBI

NAAM INSTELLING
KUNSTSTICHTING HAZART

KvK                                 Nummer: 41190545
RSIN                               Nummer: 8060.33.034
GeefGratis                    Nummer: 3910

BEZOEKADRES
Beeldenpark Klein Engendaal.
Ingang: Pimpelmees 3, 3766 AX Soest

CONTACTADRES
A.C. van den Berg
Bosstraat 2, 3766 AG Soest
T 035 6013150
E info@hazart.nl

BESTUURDERS
Voorzitter:                    dhr. J.G. Hazelaar
Secretaris:                    mevr. A.C. van den Berg
Penningmeester:        mr. O.A.G. Rosenberg
Bestuurslid:                  dhr.J. de Wit
Bestuurslid:                  mr. M. Bruning

DOELSTELLING

 • De kunststichting HazArt stelt zich ten doel het bevorderen van productie, spreiding en presentatie van beeldende kunst in het algemeen en hedendaagse beeldhouwkunst in het bijzonder.

 • Het behoud van kunstambachten in brede zin en stimuleren van onderzoek naar eigentijdse en experimentele beeldhouwtechnieken.

 • Jongeren kennis laten maken met beeldhouwkunst door middel van lezingen, workshops en educatieve projecten.

 • Platform bieden aan hedendaagse kunstenaars door hun werk onder de aandacht van het publiek te brengen door middel van o.a. exposities en publicaties.


CULTURELE ANBI INSTELLING
Kunststichting HazArt tracht haar doelen op de volgende wijze te realiseren

 • Het organiseren van (internationale) exposities van hedendaagse beeldhouwkunst
 • Het organiseren van educatieve projecten voor de jeugd (i.s.m. scholen)
 • Het organiseren van lezingen en workshops voor beeldend kunstenaars
 • Het doen verschijnen van publicaties over beeldende kunst op incidentele basis
 • In een deel van de beeldentuin wordt wisselend werk getoond van leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB), daarnaast werk uit de vaste collectie van kunststichting Hazart, door de jaren heen gevormd door aankopen, langdurige bruiklenen en schenkingen. De beeldentuin is ook in de wintermaanden te bezoeken.
   

BELONINGSBELEID
Alle activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. 

BELEIDSPLAN 
In Beeldenpark Klein Engendaal vond in 1991 de eerste expositie van hedendaagse beeldhouwkunst plaats in de nieuw gecreëerde beeldentuin. Vele tentoonstellingen volgden in de jaren daarna en in 1996 werd de kunststichting HazArt opgericht. Vanaf september 2008 is kunststichting HazArt een erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De beeldentuin is vijf dagen per week geopend voor publiek en gratis toegankelijk; ook de binnenexposities zijn gratis toegankelijk. Kunststichting HazArt maakt gebruik van vrijwilligers voor het onderhoud van de beeldentuin, voor het plaatsen c.q. weghalen van beelden en voor het verzorgen van rondleidingen. Ook bij openingen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ook zoekt de Kunststichting aansluiting bij andere culturele instellingen en werkt regelmatig samen met o.a. de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest), Kunst Centraal, IdeaCultuur en het plaatselijke Cultuurplatform.

ACTIVITEITEN IN 2021
De afgelopen jaren heeft Kunststichting HazArt veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van uitbreiding van de beeldentuin middels de bouw van paviljoen en vergroting van het terrein met artists-in-residence-plekken. Hiervoor zijn ook in 2020 en 2021 gesprekken gevoerd met de bestuurders van de gemeente Soest en vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen.Onderzocht is of en in hoeverre deze uitbreiding mede kan worden gefinancierd middels sponsorcontracten voor langere termijn. Thans is het wachten op de besluitvorming van de gemeente Soest aangaande de herinrichting van het park Klein Engendaal en directe omgeving.

De activiteiten bij HazArt in 2021 bestonden o.a. uit:

2019/2020 werd Nederland getroffen door het COVID 19. In verband met de coronomaatregelen ging de geplande expositie van eindexamen-werk van de NKO niet door. Deze werd een aantal keren uitgesteld en vond uiteindelijk begin 2021 plaats. Andere geplande exposities werden geannuleerd of doorgeschoven.
 

NKO BIJ HAZART
24-04-2021 - 22-05-2021 | Tijd: 10:00 - 16:00 |Kunstzaal van HazArt

Met inachtneming van de toen geldende coronamaatregelen kon de expositie van eindexamenwerk van de Nederlandse Keramiekopleiding Gouda uiteindelijk in het tweede kwartaal van 2021 doorgang vinden. De 3-jarige Ambachtelijke Opleiding Keramische Technieken is een uitdagende opleiding waarin cursisten alle facetten van de keramische technieken leren; van theorie tot aan de praktijk. Draaitechnieken, handvormtechnieken, decoreren en glazuren, alles komt aan bod. Naast eindexamenwerk van 36 afgestudeerden was er in de kleine zaal werk te zien van zes docenten van de opleiding: Mies van der Brûle, Mathieu van der Giessen, Patrick Horward, Roos Langendorff, Suzanne Silvertant en Joke Verdegaal.

ONVOLTOOIDVERLEDENTIJD
29-05-2021 - 26-06-2021 | Kunstzaal van HazArt

Onder de titel ‘Het verleden is nooit af’ exposeren drie kunstenaars recente werken. Chris Rodenburg, Peter Schipper en Soraya van Houwelingen blikken terug op hun persoonlijke verleden. Een verleden dat nooit voltooid is, maar doorwerkt: tot in het hier en nu.

BEELDENINSOEST2021
29-05-2021 - 16-10-2021 | Beeldentuin Hazart

Het hele jaar door is de beeldentuin van HazArt te bezoeken. In voor- en najaar wisselen de werken. De beelden in de tuin zijn o.a. van ijzer, staal, natuursteen, kunststof, hout en brons. Groot en klein, veelkleurig of in één kleur, figuratief en/of abstract. In 2021 waren er 80 werken/objecten te zien van 37 kunstenaars.

I.v.m. de nog steeds geldende coronamaatregelen vonden er in 2021 geen rondleidingen plaats. Als alternatief hiervoor is er een A6-boekje verschenen waarin foto's van alle 80 sculpturen/objecten in de tuin zijn opgenomen.

Dit 'Beeldentuinboekje' kon voor een klein bedrag door bezoekers worden aangeschaft.

TREFF - 'FOUR'
20-06-2021 - 15-08-2021 | Wilhelm Morgner Museum - Soest (DE)

Leden van de Kunstverein Kreis Soest (DE) ontmoeten kunstenaars uit Soest (NL) in de tentoonstelling ‘Four’ in het Wilhelm Morgner Museum in Soest (DE). Grote tentoonstelling met werk van 50 kunstenaars - uit Soest (NL) en Soest Het is de 4e maal dat deze uitwisseling op kunstgebied plaatsvindt. De stichtingen Treff en HazArt geven in samenwerking met Kunstverein Kreis Soest (DE) en het Wilhelm Morgner Museum een beeld van de stand van zaken in de hedendaagse kunst in beide landen.

SAMENWERKING MET DE NKvB

In 2021 ontstaat een samenwerkingsverband met de Nederlandse Kring van Beeldhouwers. De NKvB, opgericht in 1918 als een echte beeldhouwers vereniging, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke kunstenaarsvereniging met ca. 120 ruimtelijk werkende kunstenaars met een enorme diversiteit aan technieken. Zij heeft sinds juli 2021 een eigen, centraal gelegen, onderkomen gevonden bij Hazart. De veelal thema-tentoonstellingen worden door het bestuur en/of door de leden zelf georganiseerd.

Dit leidde in 2021 tot de volgende tentoonstellingen:

NIEUWE LEDEN VAN DE NKVB PRESENTEREN HUN WER
31-07-2021 - 29-08-2021 | Tijd: 10:00 - 17:00 |Expositieruimte & beeldentuin

Niet alleen is de locatie nieuw voor de organisatoren en deelnemers, ook de interactie met publiek gaat een grotere rol spelen. De programmering met steeds wisselende thema’s is uitdagend en daarbij krijgt het publiek de kans actief te participeren in de activiteiten.

TER ERE VAN
04-09-2021 - 30-10-2021 | Kunstzaal HazArt

Curatoren Linda Verkaaik & Godelieve Smulders
Het thema 'ter ere van' is in een breder verband: herinneren, herdenken, jubileum, in memoriam ... of is er wat te vieren: een embleem, erepenning, medaille, beeld ... Tien kunstenaars lieten hierover hun licht schijnen in brons, natuursteen, 3D-print, kunststof, papier, textiel, hout. Gedurende de expositieperiode waren op diverse dagen kunstenaars aanwezig om uitleg te geven bij hun werk. Ook vonden er vele evenementen plaats.

DIT LANDSCHAP
6-11-2021 - 15-01-2022| Kunstzaal HazArt, Pimpelmees 3, Soest

Vanaf november organiseerden Dick Simonis & Frank Porcelijn een tentoonstelling rondom het thema ‘Landschap’. Wandelend door de galerie kon het publiek kennismaken met verscheidene aspecten van het landschap gemaakt door negentien beeldhouwers; op de achtergrond klonk een speciaal voor de expositie gecomponeerde soundscape

Financiele verantwoording: 2021.Hazart.balans.pdf