1
3
4
5

Menu

HAZART

kunststichting

Pimpelmees 3
3766 AX Soest
T 035 6013150

info@hazart.nl

openingstijden rondleidingen vrijwilligers

Culturele ANBI

NAAM INSTELLING
KUNSTSTICHTING HAZART

KvK Nummer: 41190545
RSIN Nummer: 8060.33.034
GeefGratis Nummer: 3910

BEZOEKADRES
Beeldenpark Klein Engendaal.
Ingang: Pimpelmees 3, 3766 AX Soest

CONTACTADRES
A.C. van den Berg
Bosstraat 2, 766 AG Soest
T 035 6013150
E hazart@planet.nl

BESTUURDERS
Voorzitter:                 dhr. J.G. Hazelaar
Secretaris:                mevr. A.C. van den Berg
Penningmeester:    dhr. Mr. O. Rosenberg
Bestuurslid:             dhr.J. de Wit

DOELSTELLING

  • De kunststichting HazArt stelt zich ten doel het bevorderen van productie, spreiding en presentatie van beeldende kunst in het algemeen en hedendaagse beeldhouwkunst in het bijzonder.

  • Het behoud van kunstambachten in brede zin en stimuleren van onderzoek naar eigentijdse en experimentele beeldhouwtechnieken.

  • Jongeren kennis laten maken met beeldhouwkunst door middel van lezingen, workshops en educatieve projecten.

  • Platform bieden aan hedendaagse kunstenaars door hun werk onder de aandacht van het publiek te brengen door middel van o.a. exposities en publicaties.


CULTURELE ANBI INSTELLING
Kunststichting HazArt tracht haar doelen op de volgende wijze te realiseren

  • Het organiseren van (internationale) exposities van hedendaagse beeldhouwkunst
  • Het organiseren van educatieve projecten voor de jeugd (i.s.m. scholen)
  • Het organiseren van lezingen en workshops voor beeldend kunstenaars
  • Het organiseren van TE-MA-dagen. (techniek & materiaal)
  • Het doen verschijnen van publicaties over beeldende kunst op incidentele basis
  • In een deel van de beeldentuin vindt een permanente expositie plaats, die ook in de wintermaanden te bezoeken is. Dit is mogelijk d.m.v. bruiklenen en schenkingen.

BELONINGSBELEID
Alle activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. 

BELEIDSPLAN 
In Beeldenpark Klein Engendaal vond in 1991 de eerste expositie van hedendaagse beeldhouwkunst plaats in de nieuw gecreëerde beeldentuin in Park Klein Engendaal. Vele tentoonstellingen volgden in de jaren daarna en in 1996 werd de Kunststichting HazArt opgericht. Vanaf september 2008 is de Kunststichting HazArt een erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De beeldentuin is vijf dagen per week geopend voor publiek en gratis toegankelijk; ook de binnenexposities zijn gratis toegankelijk. Kunststichting HazArt maakt gebruik van vrijwilligers voor het onderhoud van de beeldentuin, voor het plaatsen c.q. weghalen van beelden en voor het verzorgen van rondleidingen. Ook bij openingen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ook zoekt de Kunststichting aansluiting bij andere culturele instellingen en werkt regelmatig samen met o.a. de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest) en het Cultuurplatform.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
De Hazelaar Art Supplies  bv is gevestigd en geïntegreerd bij en met de beeldentuin en is al sedert lang een belangrijke sponsor van HazArt. Hiermede wordt gerealiseerd dat de bedrijfsresultaten van de Hazelaar kunnen worden aangewend voor de doelstellingen van de Kunststichting HazArt, hetgeen de financiële continuïteit waarborgt van HazArt. Op deze wijze wordt in Nederland vormgegeven aan een unieke vorm van cultureel ondernemerschap met tevens als nevendoelstelling optimale participatie van cliënten van de Hazelaar in de doelstellingen van HazArt. 

ACTIVITEITEN IN 2019
De afgelopen jaren heeft Kunststichting HazArt veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van uitbreiding van de beeldentuin middels de bouw van paviljoens en vergroting van het terrein. Hiervoor zijn ook in 2018 en 2019 diverse gesprekken gevoerd met de bestuurders van de gemeente Soest en vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen. Ook is onderzocht of en in hoeverre deze uitbreiding mede kan worden gefinancierd middels sponsorcontracten voor langere termijn. Thans is het wachten op de besluitvorming van de gemeente Soest aangaande de herinrichting van het park Klein Engendaal en directe omgeving, in relatie tot de bereikbaarheid van het station Soest-Zuid. 

De activiteiten bij HazArt in 2019 bestonden o.a. uit:

OLIVIER JULIA  -  1 t/m 21 december
Solo-expositie: opening op zondag 1 december om 14.00 uur door Jaap Nijstad; met presentatie van de monografie ‘Olivier Julia’, vormgegeven door Jopie Nijstad-Beumkes. De tentoonstelling toont werk van de afgelopen 40 jaar van de Frans-Nederlandse kunstenaar Olivier Julia. Organisatie: Mieke van Hassel

NKO bij HazArt  -  19 oktober t/m 16 november
40 eindexamenleerlingen van de Nederlandse Keramiekopleiding Gouda exposeren hun werk. Er wordt in meerdere disciplines examen gedaan.
Op zaterdag 2 november vindt de workshop ‘Handvormen’ plaats.
Op zaterdag 9 november de wordshop ‘Draaien’ (toegang is gratis)

‘LICHT OP STEEN’  - 2 t/m 15 september
Steenbeeldhouwsymposium. Tien professionele beelden kunstenaars (steenbeeldhouwers) werken gedurende 14 dagen op lokatie.  De totstandkoming van een beeld in natuursteen kan door bezoekers van dag-tot-dag worden gevolgd. De toegang is gratis. Tijdens dit symposium vinden ook plaats:  worskhops voor ouderen; een theatervoorstelling over het leven van Louise Bourgeois; het plaatsen van een gedichtsculptuur - in cortenstaal - bij de toegang naar de beeldentuin, alsmede workshop gedichten en de ontvangst van twee serviceclubs. Bij het symposium verschijnt een catalogus en film.

‘LICHT OP STEEN’ - Expositie met vrij werk van 10 steenbeeldhouwers  -  24 augustus t/m 12 oktober 2019
Opening op zaterdag 24 augustus om 16.00 uur. Deelnemende kunstenaars: Michiel Deylius, Miranda Karskens, Leen Kessels, Karel Mol, Anja Roemer, Fieke de Roij, Caroline Ruizeveld, Erica van Seeters, Cissy van der Wel en Anneke Wessels.

SCHOLENPROJECT - ‘Wie woont en werkt waar’  -  27 mei t/m 24 juni
Honderden leerlingen van de basisscholen in Soest bezoeken de beeldentuin van HazArt en gaan ook zelf aan de slag. De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen een brief van Teun en Pleun, de tuiniers van de beeldentuin. Zij vragen de kinderen om naar de beeldentuin te komen omdat hun hulp daar nodig is. Om goed uit te kunnen leggen waarvoor zij de hulp van de kinderen nodig hebben, laten ze de kinderen eerst iets meer van de tuin zien. Zo wandelen ze langs de beelden en vertellen de kinderen hierover. Gaandeweg wordt duidelijk dat ere en probleem is. Er zijn te weinig dierenbeelden.

In het tweede deel van het bezoek aan de beeldentuin gaan de kinderen aan de slag met Bea de beeldhouwster. De kinderen helpen met het vervaardigen van dierenbeelden. Er wordt gewerkt met plasticine en de werkstukken worden vervolgens tentoongesteld rondom een markante eik in de tuin. Gedurende enkele weken staan hier de dierenbeeldjes te kijk voor bezoekers.

BEELDENINSOEST2019 - ZOMERTENTOONSTELLING  -  16 mei t/m 17 oktober
Meer dan 35 kunstenaars tonen ruimtelijk werk (80 kunstwerken c.q. objecten; de beelden in de tuin zijn o.a. van ijzer, staal, natuursteen, kunststof, hout en brons. Groot en klein, veelkleurig en in één kleur, figuratief en/of abstract.

‘DE BELOFTE’ - Ode aan de keramist Hilbert Boxem (1939-2001)  -  9 maart t/m 4 mei
Werk van Hilbert Boxem, voormalig docent aan de kunstacademie Minerva in Groningen. Met werk van de leerlingen: Gertjan van der Stelt, Liesbeth Kamp, Peter Hiemstra, Bien Velds en Mirjam Veldhuis. Curator: Gertjan van der Stelt. Opening op zaterdag 9 maart om 16.00 uur door Nora Leijen, curator Boijmans van Beuningen, Rotterdam.

EINDEXAMENWERK van leerlingen van de Nederlandse Keramiekopleiding Gouda  -  19 januari t/m 23 februari
35 gepassioneerde kandidaten van de 3-jarige Keramiekopleiding zijn geslaagd voor het eindexamen. In de expositieruimte van HazArt tonen zij met veel plezier de eindexamenwerkstukken waarmee zij de opleiding succesvol hebben afgerond. Opening op zaterdag 19 januari om 16.00 uur door Mies van der Brûle. Deze binnenexpositie eindigt op zaterdag 23 februari 2019

Maart 2012 - Kunstlint-in-de-Lente
Deelname met afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemers.

Verder nog:
Inventarisatie van het nagelaten werk van Chris van den Berg (overleden Arnhem, 5-9-1986) Een overzicht samen stellen t.b.v. het Kunsthistorisch Documentatiecentrum.

Aanvaarding schenking van het het drie-delig cortenstalen beeld Laocoön van de beeldend kunstenaar Irène Prinsen.

Publicatie van het boek Steenbeeldhouwsymposium ‘Licht op Steen’, 68 pagina’s.

Financiele verantwoording: 2019.Hazart.balans.pdf