1
2
3
4
5

Menu

HAZART

kunststichting

Pimpelmees 3
3766 AX Soest
T 035 6013150

info@hazart.nl

openingstijden rondleidingen vrijwilligers

Culturele ANBI

CULTURELE ANBI

NAAM INSTELLING
KUNSTSTICHTING HAZART

KvK Nummer: 41190545
RSIN Nummer: 8060.33.034
GeefGratis Nummer: 3910

BEZOEKADRES
Beeldenpark Klein Engendaal.
Ingang: Pimpelmees 3, 3766 AX Soest

CONTACTADRES
A.C. van den Berg
Bosstraat 2, 766 AG Soest
T 035 6013150
E hazart@planet.nl

BESTUURDERS
Voorzitter:                 dhr. J.G. Hazelaar
Secretaris:                mevr. A.C. van den Berg
Penningmeester:     dhr. Mr. O. Rosenberg
Bestuurslid:             dhr.J. de Wit

DOELSTELLING

  • De kunststichting HazArt stelt zich ten doel het bevorderen van productie, spreiding en presentatie van beeldende kunst in het algemeen en hedendaagse beeldhouwkunst in het bijzonder.

  • Het behoud van kunstambachten in brede zin en stimuleren van onderzoek naar eigentijdse en experimentele beeldhouwtechnieken.

  • Jongeren kennis laten maken met beeldhouwkunst door middel van lezingen, workshops en educatieve projecten.

  • Platform bieden aan hedendaagse kunstenaars door hun werk onder de aandacht van het publiek te brengen door middel van o.a. exposities en publicaties.


CULTURELE ANBI INSTELLING
Kunststichting HazArt tracht haar doelen op de volgende wijze te realiseren

  • Het organiseren van (internationale) exposities van hedendaagse beeldhouwkunst
  • Het organiseren van educatieve projecten voor de jeugd (i.s.m. scholen)
  • Het organiseren van lezingen en workshops voor beeldend kunstenaars
  • Het organiseren van TE-MA-dagen. (techniek & materiaal)
  • Het doen verschijnen van publicaties over beeldende kunst op incidentele basis
  • In een deel van de beeldentuin vindt een permanente expositie plaats, die ook in de wintermaanden te bezoeken is. Dit is mogelijk d.m.v. bruiklenen en schenkingen.

BELONINGSBELEID
Alle activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. Zowel de bestuurders als de vrijwilligers ontvangen geen financiele beloning voor hun werkzaamheden. 

BELEIDSPLAN 
In Beeldenpark Klein Engendaal vond in 1991 de eerste expositie van hedendaagse beeldhouwkunst plaats in de nieuw gecreëerde beeldentuin in Park Klein Engendaal. Vele tentoonstellingen volgden in de jaren daarna en in 1996 werd de Kunststichting HazArt opgericht. Vanaf september 2008 is de Kunststichting HazArt een erkende Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De beeldentuin is vijf dagen per week geopend voor publiek en gratis toegankelijk; ook de binnenexposities zijn gratis toegankelijk. Kunststichting HazArt maakt gebruik van vrijwilligers voor het onderhoud van de beeldentuin, voor het plaatsen c.q. weghalen van beelden en voor het verzorgen van rondleidingen. Ook bij openingen wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Ook zoekt de Kunststichting aansluiting bij andere culturele instellingen en werkt regelmatig samen met o.a. de SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest) en het Cultuurplatform.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
De Hazelaar Art Supplies  bv is gevestigd en geïntegreerd bij en met de beeldentuin en is al sedert lang een belangrijke sponsor van HazArt. Hiermede wordt gerealiseerd dat de bedrijfsresultaten van de Hazelaar kunnen worden aangewend voor de doelstellingen van de Kunststichting HazArt, hetgeen de financiële continuïteit waarborgt van HazArt. Op deze wijze wordt in Nederland vormgegeven aan een unieke vorm van cultureel ondernemerschap met tevens als nevendoelstelling optimale participatie van cliënten van de Hazelaar in de doelstellingen van HazArt. 

ACTIVITEITEN IN 2020
De afgelopen jaren heeft Kunststichting HazArt veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van uitbreiding van de beeldentuin middels de bouw van paviljoens en vergroting van het terrein. Hiervoor zijn ook in 2019 en 2020 diverse gesprekken gevoerd met de bestuurders van de gemeente Soest en vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen. Ook is onderzocht of en in hoeverre deze uitbreiding mede kan worden gefinancierd middels sponsorcontracten voor langere termijn. Thans is het wachten op de besluitvorming van de gemeente Soest aangaande de herinrichting van het park Klein Engendaal en directe omgeving, in relatie tot de bereikbaarheid van het station Soest-Zuid. 

De activiteiten bij HazArt in 2020 bestonden o.a. uit:

LEVENSLICHT - DAAN ROOSEGAARDE
23-01-2020 - 02-02-2020

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende gedenkstenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti 75 jaar geleden zijn weggevoerd. HazArt heeft haar lokatie van harte beschikbaar gesteld voor het tonen van ‘Levenslicht’. Van 23 januari tot en met 2 februari is het lichtmonument dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur en in de avonduren van 19.00 uur tot 22.00 uur in de kunstzaal bij Kunststichting HazArt aan de Pimpelmees.

BEELDENINSOEST2020
16-05-2020 - 17-10-2020| Beeldentuin Hazart

De beeldentuin van HazArt is de gehele zomer open gebleven; weliswaar met een minimaal aantal bezoekers. Ook groepsbezoek was niet mogelijk.

In verband met de coronomaatregelen ging de geplande expositie van eindexamenwerk van de NKO niet door. Deze werd een aantal keren verplaatst en vond uiteindelijk begin 2021 plaats. Andere geplande exposities werden geannuleerd of doorgeschoven.

EXPOSITIE 'QUATTRO AMICI'
19-09-2020 - 30-12-2020 | Kunstzaal van HazArt

Ondanks de langdurige lockdown in verband met COVID-19 lukte het uiteindelijk in september de uitgestelde expositie QUATTRO AMICI gedurende korte tijd open te stellen met beperkte publieke toegang. Expositie met werk van vier kunstenaars:  - generatiegenoten - die gemeenschappelijk hebben dat ze elkaar kennen van exposities bij HazArt. Sinds 1991 regelmatig aanwezig in beeldentuin en galerie. Beelden van GUSTAVO BECKELMANN - RICHARD BRIXEL - ANTHONY HEYWOOD en tekeningen van MARKO MARKOV.

Financiele verantwoording: 2020.Hazart.balans.pdf